Webinar | De bekwame helper in de kinderopvang

30,00

WEBINAR: Zaterdag 15 juni ’24 – 9u tot 12u

De Bekwame Helper en het Medisch Handelen in de kinderopvang
Het juridisch kader over wie medicatie en sommige medische handelingen uitvoert in maart veranderd.
Sommige zaken, die al lang moesten veranderd zijn zoals bv eten geven
aan mensen zonder slikproblemen en het geven van de dagelijkse medicatie, die voorgeschreven is door een arts en waar geen echte grote risico’s aan verbonden zijn, mogen nu ook door derden gebeuren die geen
medische opleiding hebben gehad.
Natuurlijk blijft de grote verantwoordelijkheid bij wie het geeft, maar
dat is dan het Strafwetboek. Want je mag niet lichtzinnig sommige
dingen zomaar doen, zeker als er een gevaar is voor de gezondheid en
zelfs ook voor het leven van wie het ondergaat.

Voorzichtigheid blijft, een medisch attest (of attest van de apotheker)
voldoende kennis om wat er gevraagd wordt om het ook te doen.
Daarom de bekwame helper (wat ook iemand wordt die mantelzorger is
van zijn ouders of buren).

Meester Jan Vande Moortel (Juridisch adviseur van beroepsverenigingen van onder meer verpleegkundigen ) en Mark van Bouwel (vroegere
voorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV))
geven inzicht en antwoord op vragen.

Winkelwagen