Actie!

Actieve risicobeheersing

345,00

Het uitgangspunt in de regelgeving:
Vanaf 2024 staan ‘beleidsvoerend vermogen’ en ‘risicomanagement’ centraal in de organisatie van een kinderopvang. Organisatoren krijgen meer ruimte om kwalitatieve en duurzame kinderopvang te realiseren. In plaats van strikt opgelegde procedures te volgen, tonen ze op hun eigen manier aan dat de werking van hun kinderopvang veilig en kwalitatief is. [bron:kindengezin.be-november ’23]

Risicomanagement oftewel actieve risicobeheersing
Als kinderdagverblijf of dienst onthaalgezinnen herken je waarschijnlijk de uitdaging die erbij komt kijken om de (vroegere) statische risicoanalyse levendig en dynamisch te maken in de kinderopvang locatie. Een vorming die past binnen jouw werking is dus meer dan noodzakelijk. Mogelijks bieden wij een oplossing die past binnen je wensen.

De tool – het rijgkralenmodel – ontwerp Meander Pedagogisch Bureau vzw
Met onze uitgewerkte tool willen wij medewerkers of onthaalgezinnen helpen om risico’s te detecteren, te registreren en uiteindelijk te voorkomen. Het rijgkralenmodel zorgt ervoor dat de risicobeheersing bespreekbaar en levendig wordt gehouden in de dagelijkse werking. Enerzijds is het dus een visuele tool die herinnerd om aan risicobeheersing te doen maar anderzijds ook een communicatiemiddel om als team risicomanagement in de kinderopvang bespreekbaar te maken. Uiteindelijk draagt deze tool bij om over te gaan tot registratie, afspraken én het uiteindelijk voorkomen van risico’s.

Deze tool dient niet om een schuldige aan te duiden maar eerder om tijdig maatregelen te treffen die erger doen voorkomen.

De vorming:
Tijdens de vorming gaan wij gestructureerd te werk om de deelnemers te activeren om aan risicomanagement te doen. Onze procesbegeleider hanteert hier een stappenplan voor dat enerzijds kennis geeft op risico’s, een hulpmiddel is om risico’s in kaart te brengen en te beoordelen, communicatie voert over de risico’s om uiteindelijk de tool te implementeren in de dagelijkse praktijk.

Tijdsduur: door de intensiviteit en de belangrijkheid volgens een stappenplan te werken duurt deze vorming 7uur. Tijdens deze vormingsdag (die op te splitsen is één twee delen) voldoe je aan de voorwaarden van risicomanagement vooropgesteld door Agentschap Opgroeien.

Deze tool is gebaseerd op andere methodieken die huidig al gebruikt worden in de andere actoren van zorg-& welzijn in Vlaanderen.

De tool – het rijgkralenmodel – kan na implementatie bruikbaar zijn om de bestaande analyses te evalueren en bij te sturen. Binnen jouw werking ga je bepalen op welke momenten risicomanagement bespreekbaar wordt gemaakt (bv. werkoverleg, teamvergadering,…) om zo te komen tot een dagelijkse actieve risicobeheersing. Tijdens de vorming rijken wij ook modellen aan dit correct te registreren.

Bijkomende kosten:
Aangezien deze opleiding op een locatie naar voorkeur wordt georganiseerd hanteren wij ook een kilometervergoeding van 0.4280 euro/kilometer (te rekenen vanuit Alken-BE) Deze wordt apart gefactureerd na aankoop van dit product via deze tool (winkelmandje)

Is deze vorming ook online te volgen?
Deze vorming kan ook online georganiseerd worden. Door het interactieve karakter van de vorming is het aangewezen dat de deelnemers niet meer dan 5 bevatten bij een online vorming én dat alle deelnemers aanwezig zijn op de locatie waar kinderopvang wordt georganiseerd. Binnen deze vorming is het detecteren van risico’s vanuit de aangeleerde bril noodzakelijk. De lesgever heeft ervaring om de vorming online ook interessant te houden.

Is deze vorming ook door meerdere kinderdagverblijven af te nemen? bv. samenaankoop, groepsorganisatie,…
Deze vorming kan ook georganiseerd worden in groepsverband. Dit op een locatie naar voorkeur. (bv. parochiezaal, BIB,…) De vorming wordt dan lichtjes aangepast. (bv. extra videomateriaal, spelvorm,…) Voor de deelnemers is er achteraf huiswerk. Bij een eigen locatie en eigen team gebeurt de uitvoering tijdens de vorming.

In samenspraak wordt er een geschikte datum vastgelegd. Dit kan doorheen de dag (maandag tot zaterdag) georganiseerd worden of op avonden (maandag tot donderdag) naar voorkeur (bv. in twee dagdelen) Voordat de vorming plaatsvind is er nog een overleg gepland om de vorming aan te passen aan de behoefte.

Past actieve risicobeheersing ook binnen jouw vormingsbehoefte? Koop dit product éénvoudig aan via de aankoopmodule (winkelmandje) op deze website.

Winkelwagen