Innovatieve houding | E-learning cursus

85,00

Binnen het beleidsvoerend vermogen in de kinderopvang wordt gesteld dat de organisatie over een innovatieve houding moet beschikken. Dit zegt de regelgeving: 4° een innovatieve houding, waarbij er oog is voor vernieuwing, rekening houdend met
ontwikkelingen in de omgeving, de samenleving en de regelgeving; [bron: Agentschap Opgroeien – juni 2023]

Dit moet plaatsvinden, zoals het totale beleidsvoerend vermogen, tijdens de werking. De specifieke aanpak staat niet neergeschreven. Deze vrijheid wordt gegeven aan de organisator maar het moet aantoonbaar zijn door bv. documentatie.

Toch wel makkelijker gezegd dan gedaan?! Want wat als jij als organisator of leidinggevende over een innovatieve houding beschikt maar je aanvoelt dat je team weerbaar is voor die verandering? Of stel dat jij zelf het oude vertrouwde liever wil vasthouden i.p.v. te vernieuwen omdat dit je angst of onzekerheid geeft, gewoonweg omdat je niet weet ‘hoe’ te starten?! Deze e-learning cursus zal jou een andere houding aanreiken ten aanzien van veranderingen!

Stap voor stap groeien in je innovatieve houding jij maar ook je team 😉
Meander Pedagogisch Bureau houd van verandering en omarmd deze al jaren. Is trouwens de bestaansreden van onze vzw. Hiervoor een gedegen stappenplan uitwerken lag voor de hand. De e-learning cursus volgt dit unieke stappenplan.
1. Kijk als een dino naar innovatie!
2. Focus op je mindset.
3. Stap voor stap veranderingen aanrijken.
4. Transformeer het proces van groeien.
5. Groeien door te gidsen.
6. Creëer verwachtingen en vorm percepties.
7. Bereik je doel!
8. Zet in op diversiteit
9. Generatie, watte?!

Vanwaar deze ontwikkeling?
Meander Pedagogisch Bureau ondersteunt al sinds 2014 veranderingen in de kinderopvang. Het nieuwe decreet kinderopvang was een startpunt voor onze organisatie om te zien dat de sector ondersteuning nodig had deze veranderingen te implementeren. Een vooruitziende houding. Hierdoor stonden wij al vlug bij de startmeet, van de decennia durende veranderingen in kinderdagverblijven, om zo te ervaren en bij te sturen wat er noodzakelijk is innovatie aan te wakkeren in organisaties. Deze e-learning cursus belicht zowel de rol als organisatie, leidinggevende, coördinator, verantwoordelijke, kindbegeleider, coach en kinderverzorgster. Iedereen tijdig krijgen aan de startmeet is noodzakelijk om met zijn allen vanuit het lanceerplatform een vlucht vooruit te nemen.

Een e-learning, watte?!
E-learning (electronic learning) is het elektronisch verkrijgen van kennis, namelijk door middel van een computer, tablet of telefoon. De term e-learning kent veel variaties, die eigenlijk hetzelfde betekenen. Denk aan: online training, online programma, online cursus, digicursus,… Bij ons betekend dit, dat je na betaling van de deelnamekost toegang krijgt tot de leermodule die je meeneemt door ons uitgestippeld traject. Wij wisselen cursusmateriaal, notiebladen, filmpjes en oefeningen met elkaar af. Het is een relatief makkelijke wijze om kennis te vergaren omdat je dit kan doen wanneer het jou past en de toepasbaarheid voor de kinderopvang maakt deze cursus uniek.

Na het volgen van deze cursus ben jij in staat…
– Je team warm te maken voor vernieuwing.
– Anders te kijken naar problemen.
– Een transformatie door te gaan van groei!
– Iedereen mee te nemen naar verandering.
– Resultaatsgericht te werken met je organisatie.

Bouw met je team aan de innovatieve motor van je organisatie. Verzamel allemaal aan het lanceerplatform om zo een vlucht vooruit naar de toekomst te nemen. [ook tijdens de cursus ontdek je wat de metafoor van ruimtereizen voor Meander betekende]

Meander je mee door de veranderingen? Koop deze cursus aan en ga aan de slag op je eigen tempo!

Winkelwagen