Opgroeien met trial and error

Groot worden is geen rechtlijnig pad die je als gezin doorloopt. Als ouder heb je wel deze droom voordat je aan kinderen start, maar jammer genoeg komt bij vele ouders vlug de teleurstelling als ze ontdekken dat het pad een beetje kronkelt. Dit is niet erg, dit is heel normaal en je bent niet de enigste. Daarom is opgroeien een proces van trial and error.

Het is zoals kamperen gaan. Voordat je de perfecte campingplek in het bos hebt gevonden, helpt je kompas je de weg te vinden. Maar dit kompas houd geen rekening met rivieren en omgevallen bomen. Op dat ogenblik dien je technieken toe te passen om toch dat kompas te blijven volgen om zo tot de campingplek te komen. Eenmaal aangekomen staat de volgende uitdaging alweer voor je klaar, je tent opzetten. Het klinkt allemaal makkelijker dan het lijkt. Opgroeien is net hetzelfde. Het verwachte rechtlijnig opvoedpad is er niet, omdat de eigen wil en karakter van een kind niet jouw verwachting en karakter is. Een opvoedpad kan je dus niet rechtlijnig uitstippelen, ook al verlangen wij hier allemaal naar als jonge ouders, hij dient te kronkelen. Herken je jezelf in deze struggle tussen de kronkels? Jij bent niet de enigste. Daarom dat vele jonge ouders onzeker zijn. Dit is gegroeid vanuit de verwachting, die wij zelf opleggen of onze omgeving. Als wij dan even vastlopen en niet weten welke richting uit te gaan, krijgen wij allemaal goed bedoelde adviezen rond ons hoofd geslingerd. Of zelfs geen omdat sommige vinden dat opgroeien toch vanzelf gaat.

Het gaat dus niet vanzelf. Lang is gedacht dat dit wel zo is en zag je de “vrije opvoeding” opkomen. Kinderen leren wel met vallen en opstaan, maar niet vanuit henzelf. Een kind heeft een opvoeder nodig die hem helpt. Die hem regels duidelijk maakt zoals omgaan met veiligheid, samenhorigheid, waarde en normen. Een maatschappij draait om regels, anders kunnen we niet meer samenleven. Uitgesproken regels en ongeschreven regels. Tijdens het opgroeien dienen de kronkels ervoor om het kind terug op zijn weg te zetten. Tussen die “maatschappelijke” regels, met de nodige basisattitude en belangrijke waarde en normen die je als gezin aan je kind wil meegeven. Het zelf voor je kind doen is niet noodzakelijk. Juist door teleurstelling en tegenslagen leert een kind hiermee om te gaan en dit om te zetten in een positieve ervaring, met hulp van ons volwassene uiteraard die vanuit vertrouwen aan de zijlijn toekijkt en ingrijpt wanneer de nood er is bij zijn kapoen. Hierdoor ontwikkel je Basic-Trust. Een belangrijke basiscompetentie waarbij hij een aangeleerde basisvertrouwen heeft voor zijn omgeving.

Regels dienen er te zijn om de omgang met elkaar te vergemakkelijken.

De eerste 2191 dagen zijn de belangrijkste. Hier leg je de basis van onbevangen opgroeien.

26304 uren als we de slaaptijd eraf tellen heb je als ouders de belangrijke taak een voorbeeld te zijn voor je kind. Uiteraard gaan we ook nog werken, dus de kinderopvang en school dient een verlengstuk te zijn van je opvoedvisie. Ook al probeer je de eigenheid van je kind de behouden, als de school of opvang alleen maar die goede kwaliteiten “afvijlt” blijft er niet veel meer over van zijn unieke persoonlijkheid. Die zijn er nodig, laat ook je kind er één van zijn. Ik merk dat er reeds heel lang met kinderen gewerkt wordt om een soort “éénheidsworst” te creëren aan allemaal dezelfde persoonlijkheden. Er wordt niet vanuit de kracht van het kind gekeken maar eerder naar gemakzucht. Stap hier gerust van af. Ondanks de druk van de omgeving. Zolang je luistert naar je kind en inspeelt op zijn behoeftes leg je al een belangrijke eerste basis tot onbevangen opgroeien. Inspelen op behoeftes is niet gelijk aan verwennen en toegeven. Regels dienen er te zijn om de omgang met elkaar te vergemakkelijken. Dit laatste dien je voor jezelf goed in te prenten en is een mind-set. Die regels zijn afhankelijk aan bepaalde factoren.

 1. Leeftijd : je groeit mee in regels naarmate het kind ouder zal worden. Iedere leeftijd heeft zijn regel, maar een regel gaat nooit weg maar gaat steeds mee tijdens het opgroeien en vergroot alleen maar de bagage van je kind.
 2. Veiligheid: een kind leren omgaan met risico’s brengt leerkansen. Men leert vertrouwen, oplossingsgericht denken en doorzettingsvermogen. Je dient wel veiligheid te bieden en het risico af te bakenen naar het kunnen van een kind, zonder de leerkansen af te nemen en het in zijn plaats te doen. Verantwoordelijkheid opnemen gaat hier hand in hand mee.
 3. Maatschappelijk opgelegde regels: Maatschappelijk regels zijn er om chaos te vermijden. Je kind hierin betrekken de eerste 2191 dagen van zijn leven is noodzakelijk.
 4. Waarden: dit kunnen gezinswaarden zijn maar ook maatschappelijke waarden. Meestal worden maatschappelijke waarden meegegeven in het onderwijs en de gezinswaarden, uiteraard, bij je thuis. Gezinswaarden zijn voor iedereen anders. Dit zijn kernwaarden die je wil meegeven als rugzakje aan je kind. Deze waarden zijn het enigste waar je als gezin duidelijk je stempel kan drukken. Dit is geen garantie dat je kind deze waarden later zal volgen, hij zal immers zijn eigen kernwaarden binnen zijn toekomstig gezin gaan ontwikkelen. Het verruimd wel het brein en denkwijze van je kind. Je zal merken dat een aantal gezinswaarden generatie na generatie meegenomen worden. Een aantal verdwijnen of nemen zelfs volledig nieuwe vormen aan om daarna weer zijn weg door generaties heen te banen.

Ben jij bewust van jouw kernwaarden?

Dit in kaart brengen is een eerste belangrijke basis om verder te gaan en het opgroeipad van je gezin uit te stippelen. Een avontuur waarin je bewust een aantal pijlers gebruikt als fundamenten om onbevangen op te groeien als gezin. Deze pijlers zijn een onderlinge hefboom ten aanzien van elkaar. De één zorgt ervoor dat de ander tot stand komt. Een boeiend traject dat je inzet in de eerste 2191 dagen van je kind zijn avontuur op de wereld. Een reis waarin wij helpen, want wij zijn ontdekkingsreizigers die een bagage aan kennis meedragen en als kennismakelaars delen aan jonge gezinnen, zoals die van jou. Een reis waarvan wij weten dat deze door gezinnen niet alleen kunnen volbracht worden. Het opgroeien is immers de laatste decennia complexer geworden en door de ontwikkeling van de mens is het instinctief denken afgenomen. Mede doordat wij leven in een informatietijdperk. Ons brein heeft ons geconditioneerd naar een andere focus. Het is dus volkomen normaal dat een pedagogisch bureau, zoals die van ons, jouw gezin ondersteunt en mee op pad neemt naar het grote avontuur van volwassen worden. Geen evident pad dat bewandelt dient te worden.

Graag vertellen wij je hier meer over tijdens onze support call. Volledig vrijblijvend luisteren wij naar elkaars verhaal. Je kan je call aanvragen door je gegevens achter te laten.

  Support call aanvragen?

  Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.  Een verhelderend gesprek kan ons al Effe G[e]rust maken.

  Winkelwagen