Kinderopvang niet schadelijk voor baby’s.

In een recentelijk opiniestuk gepubliceerd in de Standaard ( oktober 2021 – Griet Vandermassen) werd geopperd dat kinderopvang schadelijk zou zijn voor de baby’s- op basis van NICHD onderzoek (uit VS) . Klopt niet zegt Professor Michel Vandenbroeck in diezelfde krant. De blik van Geert Derwael- expert in kinderopvang is gelijkaardig aan die van Michel Vandenbroeck. Een nadere kijk in dit artikel.

De overtuiging dat de eerste 1000 dagen de belangrijkste zijn.  

Het is een levensbeschouwing van Geert Derwael om aan te nemen dat de eerste 6 jaar de belangrijkste jaren zijn om fundamenten te bouwen. In de eerste levensjaren is het noodzakelijk competenties aan te brengen die de persoonlijkheid, het sociale en de mogelijkheden om iets bij te leren versterken. In die eerste jaren heb je er als opvoeder de mogelijkheid toe deze aan te brengen omdat de experimenteerdrang met de nodige verwondering sterk aanwezig is. Een kind beschikt immers bij de geboorte over geen competenties. Deze leert hij naarmate de dagen, weken en maanden vorderen. Iedere externe prikkel heeft een beïnvloeding op zijn persoonlijkheid, zijn sociale capaciteiten en zijn leermogelijkheden. De hersenen van een baby groeien onmiddellijk na de geboorte met 1 gram per dag ( snel omgerekend om en bij de 365 gram /jaar ! ) Die eerste levensjaren groeien er verbindingen in de hersenen. De kans voor iedere opvoeder om via interactie de verbindingen te versterken.

Competenties bijbrengen is meer dan zorgen voor een goede hechting.

Het valt niet tegen te spreken dat een goede band tussen ouder en kind noodzakelijk is om goed te groeien. Maar met enkel een goede hechting zal een kind geen competenties verwerven. Die balans is in voorgaande generaties wat te zeer overgeheveld naar enkel de focus te leggen op de goede band. Hierdoor zijn oudergroepen [over]beschermend gaan opvoeden. Ze hebben hun kinderen de eerste levensjaren zo veel als mogelijk afgeschermd van prikkels of factoren waarin zij risico’s zagen. Zij hebben de experimenteerdrang die een kind van nature bezit ingeperkt. Uit onderzoek is gebleken dat ze dit vooral hebben gedaan om het ouderschap gemanaged te krijgen. Niet onlogisch als je meeneemt dat de laatste decennia ’s werken veranderd is van één werkende naar twee voltijds werkende in een gezin. Vanuit goed bedoeld ouderschap is de balans uit evenwicht geraakt.

Je goed voelen is een basis om verdere competenties te verwerven. Dat dit best in een warm nest met de nodige aandacht is lijkt de logica zelf maar zeker nogmaals het benoemen waard.

De kinderopvang als goede experimenteeromgeving die ondersteunt.

Het is verwonderlijk dat in een opiniestuk kinderopvang als schadelijk omschreven wordt. Is dit opiniestuk dan niet eerder een oproep om terug te gaan naar gezinnen waar maar één werkende is? Een andere discussie bekeken vanuit de expert positie op kinderopvang. Want een goede kinderopvang heeft in de eerste plaats aandacht voor het welbevinden van alle kinderen. Die basis is ook in een groepsgebeuren noodzakelijk om verdere competenties te verwerven. Voorts zet de kinderopvang sterk in op de interactie bij de kinderen. Denk hierbij aan het voorlezen van boekjes, liedjes zingen, praten tijdens het verluieren of de alledaagse interactie tijdens het spel. De verbindingen in de hersenen worden dan gevormd. Anders dan in een thuissituatie hebben die kindbegeleiders de tijd om deze competenties aan te brengen. Hun dag staat immers in het teken van de kinderen én de omgeving is aangepast om dit te kunnen bereiken bij de kinderen. Wij kunnen dus vaststellen dat een thuissituatie moeilijker is. Doch is het nog steeds de kwaliteit dan de kwantiteit die primeert. Zowel in de thuis- als opvangsituatie.

Doordat je kind in contact komt met andere kinderen en verschillende begeleiders zullen de sociale skills aangesterkt worden. Maar ook de wijze van het aanbieden van spelmaterialen en activiteiten zorgen voor het aanreiken van sociale vaardigheden die je kind helpt groeien. Iets wat je in een thuissituatie niet altijd kan verwezenlijken.

De verscheidene activiteiten gegoten in een richtinggevend dagprogramma zal je kind de competentie om iets bij te leren versterken. Nieuwe uitdagingen die gekoppeld zijn aan hun leeftijd zal het brein helpen groeien. Die vroege leeftijd leg je de fundamenten om het leervermogen te versterken. Hiervoor heb je kennis en opgeleide opvoeders voor nodig. Het is geen pintrest verhaal waar je ondoelmatig de voor jou leukste items door je kind laat knutselen. Welke goede competenties ouders ook beschikken en hoe vol het internet wel staat van goede richtingaanwijzers. Het is niet die kennis die een goed opgeleide opvoeder bezit en jouw kind helpt ontwikkelen.

Een goede kinderopvang herkennen.

Er zijn nu éénmaal veel aanbieders van kinderopvang en de druk die heerst bij gezinnen om een plek te bemachtigen zal een gezin niet aanzetten om zijn zoektocht uitgebreid te doen. Toch adviseert Geert al 11 jaar aan iedere ouder om toch zijn tijd te nemen en zich niet te laten beïnvloeden van de tijdsdruk die er heerst rond de zogenaamde kinderopvang tekorten. Als je dan ook nog eens vanuit de juiste bril kijkt ben je al goed op weg om als ouder de juiste kinderopvang te vinden waarvan jij overtuigd bent dat die je gezin gaat versterken. Enkele kritische vragen moet je jezelf stellen en een antwoord op vinden.

 • Zijn de medewerkers opgeleid en hoe worden ze tijdens het werk gevormd?
 • Is de omgeving hedendaags ingericht en is deze een stimulatie voor de ontwikkeling van mijn kind?
 • Welk dagprogramma met de specifieke inhoud van activiteiten wordt er aangeboden?
 • Op welke wijze word jij als ouder ondersteund? Kan jij terecht met je vragen en wordt er samen naar een oplossing gezocht?
 • Welke bewijzen zijn er aanwezig dat het welzijn en de gezondheid van uw kind prioriteit zijn?

Meestal laten ouders zich afschrikken door de prijs. Dit kan geen bepaler zijn als je je grootste goed ergens in vertrouwen wil achterlaten. Maar een dure prijs is ook niet altijd een garantie op kwaliteit. De tips uit dit artikel zullen je helpen een juist beeld te vormen. Want de wijze waarop de kinderopvang georganiseerd wordt is in Vlaanderen nog altijd doorslaggevend op kwaliteit.

Wil je hier graag verder over doorpraten?

  Support call aanvragen?

  Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.  Winkelwagen