Hoe herken je een kwaliteitsvolle kinderopvang?

Er is een reden waarom ik in 2010 begonnen ben met kinderopvangen te organiseren, wat wij ondertussen exploreeromgevingen noemen. Die reden ga ik hier delen, zodat dit ook jou kan helpen te herkennen wat een kwaliteitsvolle kinderopvang is.

Wij zijn onze kinderdagverblijven expoleeromgevingen gaan noemen omdat wij na 10 jaar toepassen van onze eigen visie op het opgroeiende kind, nu kunnen zeggen dat wij locaties hebben waar de vertaalslag van onze visie terug te vinden is als onze dagelijkse realiteit. Voor onze kijk op het opgroeiende gezin is onze exploreeromgevingen een referentiepunt geworden. In 2010 zijn wij een visie gaan ontwikkelen gebaseerd op twee pedagogische stromingen, maar het werd al snel duidelijk dat wij hier onze eigen stempel op drukte vanuit onze opgebouwde ervaring. Deze opmerkingen ontvingen wij dan ook snel na onze opstart, zelfs vanuit het buitenland. Dit triggerde onze passie om steeds dieper te graven in de mogelijkheden van het opgroeiende kind. Onze oorspronkelijke visie bleven wij steeds als fundament hanteren bij iedere aanvulling die wij doorheen die tien jaar ontdekte. Net zoals technologie ontwikkeld, zijn er ook in de kinderopvang soortgelijke ontwikkelingen doorheen de jaren. Aan enkele van deze ontwikkelingen waren wij de pioniers. Dit zit eveneens verweven in ons DNA.

Aan de uitzonderlijke visie ontdek je de ambities.

Wij blijven op ontdekking gaan in de wereld naar invloeden die onze fundamenten nog sterker kunnen maken. Zo waren wij de eersten die enkel educatief en duurzaam spelaanbod in hun werking binnenbracht. De eersten in Limburg die kinderen buiten liet slapen om de natuurbeleving bij baby’s te ontwikkeling. De allereerste die maniakaal nadacht over de inrichting en het belang van omgevingsprikkels bij kinderen onder de drie jaar. Dit vertaalde zich niet alleen in Mooi ingerichte verblijven maar ook omgevingen waarin kinderen langdurig konden exploreren en ontwikkelen.

De doordachte inrichting bepaalt het engagement dat de organisator aangaat.

Gedurende die 10 jaar dat wij actief zijn in Limburg met onze exploreeromgevingen hebben wij ook moeten opboksen tegen aannames. Zo hebben wij gedurende dit decennia heel wat verblijven zien opgericht worden, waaronder wij beslist een grote inspirator waren voor hen. Ook hebben wij er evenveel zien verdwijnen. Tot vandaag zorgt dat wij nog steeds tegen de aanname, het is éénvoudig een kinderopvang te organiseren met weinig investering, dienen op te boksen. Inderdaad, er waren tussen de nieuw opgerichte organisatoren bij die aan de hand van hun magere investering ook bepaalde dat ze niet lang zouden aanwezig blijven in het kinderopvanglandschap. Want de mate dat er geïnvesteerd wordt in de inrichting en gebouwen, bepaald toch wel de mate van engagement en ontdek je mate van engagement dat ze willen voeren. Uiteraard is ook iedere onderneming onderhevig aan externe tegenslagen.

De structuur die er opgebouwd is als onderneming gaat hand in hand met het engagement voor inrichting. Hoe serieus nemen ze hun eigen rechtsvorm en willen ze hier de nodige inspanningen voor leveren. Ook de doelstellingen van het bedrijf naar de betrokkenheid van de medewerkers voor de organisatie, is een veelzeggend iets. De kinderopvangsector wordt nog steeds overschaduwd met niet sociaal beschermende contracten en verloningen op zelfstandige basis die lager liggen dan het minimumloon. Een feitelijk iets waar een organisatie die andere doelstellingen heeft, dagelijks tegen dient op te boksen. Je moet je als het ware gaan verdedigen waarom je het anders doet i.p.v. dat deze andere aanpak ingezet kan worden als een troef.

Hoever gaat de betrokkenheid van de ouder in de werking?

De minimum betrokkenheidsvorm vooropgesteld door agentschap opgroeien die bepaald of je een kwaliteitsvolle werking organiseert is die van een ouderbevraging. Door dit éénmaal in tweejaar te organiseren doe je volgens de regels aan ouderparticipatie. Over de verdere verwerking van deze bevraging wordt niet gesproken. Voor een gezin is de mate van participatie een belangrijke indicator hoe de organisator omgaat met kwaliteit in de kinderopvang. Gaat deze verder dan de verplichting kan je je sterk maken dat er sprake is van een geëngageerde werking naar kwaliteit.

En toen was er het pedagogisch raamwerk.

In 2017 kwam er een pedagogisch kader die nog meer ruimte aan organisatoren dient te geven te werken rond een eigen visie. Op pedagogisch vlak is er heel wat aandacht gekomen naar het meten en monitoren. Hier zijn ook de nodige verwachtingen geschept vanuit het agentschap maar kent een moeizame toepassing omdat verscheidene onderwijsinstellingen dit raamwerk onvoldoende aan bod laten komen tijdens de verscheidene opleidingen die een jongere dient voor te bereiden om te werken in de kinderopvang.  Hierdoor is er een extra opdracht voor het opvanginitiatief om in te zetten op coaching en leren op de werkvloer. Een verwachting die duidelijk geschept dient te worden aan toekomstige medewerkers in de kinderopvang. Dit scheppen gebeurt in 2021 nog onvoldoende, waardoor de kinderopvangsector ook onderhevig is aan medewerkerswissels. Een organisatie kan dit opvangen door al bij de sollicitatieprocedure aandacht te geven aan de ware verwachtingen van werken in de kinderopvang. Als je er dus vanuit ging dat een continuïteit een belangrijke indicator is voor de ouder, kan deze gedachtegang best opbergen. Het actief werken aan de continuïteit is een veel belangrijkere indicator. Enkel door dit te bevragen kan je je afweging compleet maken.  

Om af te sluiten, maar zeker niet onbelangrijk, is het actief toepassen van een kind volgsysteem jouw indicator nummer één om een kwaliteitsvolle werking te ontdekken. Buiten het inspelen op de levensbehoefte van de kinderen die opgevangen worden, is er ook de stimulatie van de ontwikkeling van kinderen. Een kind volgsysteem helpt de opvoeder om in kaart te brengen waar de noden binnen de ontwikkeling situeren en hier het spelaanbod op aan te passen. Jouw betrokkenheid hierin bepaald de actieve toepassing hiervan. Ook dit kan een onderdeel zijn van de participatie die je als ouder kan verwachten.

Nieuwsgierig naar onze exploreeromgevingen? Klik hier door en ontdek.

Winkelwagen