Axenroos

De axenroos is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen.  In die roos is niet alleen de plaats belangrijk ( pauw, uil, …) maar vooral ook de onderlinge relaties. ( wisselwerking pauw/ wasbeer – leeuw/kameel …)
Iedereen heeft eigenschappen van àlle dieren in zich of zou die althans moeten hebben, want mensen zijn pas sociaal-vaardig als ze alle axen kunnen bewandelen, m.a.w. als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de andere’.

Onderaan deze video hebben wij de AxenRoos hoe wij ze hier gaan bespreken toegevoegd. TIP: download en print deze voordat je aan de les start. Zo kan je extra aantekeningen maken tijdens deze les die voor jou belangrijk zijn.