Hoe bekom je een krachtgerichte organisatie?

We laten de theorie achter ons en gaan kijken hoe dit in de praktijk tot stand komt. We gaan dit bekijken op vlak van organisatie.

In een organisatie werken wij met mensen. Het engagement versterken tussen collega’s is geen evidentie. Er zijn immers verscheidene factoren die dit bemoeilijken. Tevens hebben die factoren ook nog eens invloed op elkaar. Het in kaart brengen van die factoren is belangrijk om tot resultaat te komen. Enerzijds gaat de Axenroos gedragingen in kaart gaan brengen gekoppeld aan dieren, dit maakt het bespreekbaar in team. Hierna kan er dan gepraat worden over hoe er met elkaar dient omgegaan te worden zodat men rekening kan houden met elkaar. Dit is belangrijk om de sfeer optimaal te houden. Collega’s worden immers samen gezet vanuit het doel ( de weg waarnaartoe) van een organisatie en het versterken van een team ( personen die het beste deze weg kunnen bewandelen om doel te bereiken) . Een goed team bezit daarom verschillende talenten, deze verschillen maken het nu net de omgang moeilijk maar samen bereikt men wel meer. Men mag er immers niet vanuit gaan dat ieder teamlid dezelfde competenties heeft verwerft om een specifiek doel tot realisatie te brengen. Men mag er wel vanuit gaan dat de basisdoelstellingen van een organisatie ( bv. kinderopvang = pedagogisch handelen ten aanzien van kinderen) aanwezig is bij ieder teamlid. Via een goede sollicitatieprocedure en onboarding kan je hiervoor zorgen. Met de axenroos kunnen conflicten in kaart gebracht worden. De Roos van Leary gaat de communicatie in team gaan verbeteren. Men gaat meer begrip krijgen voor elkaar.