Slotvideo

Graag overloop ik met jullie nog eens wat wij gezien hebben tijdens deze module krachtgericht werken. Graag maak ik ook een kritische bedenking vanuit mijn persoonlijke ervaring van de afgelopen 10 jaar. Want ons uitgangspunt voor de cultuur die wij willen bereiken in onze organisaties is gericht op krachtgericht werken en benaderen. Maar wij zijn allen onderhevig aan de beïnvloedbaarheid van personen. Die beïnvloeding kan ervoor zorgen dat een bepaald persoon toch een andere gewenste gedraging vertoond. Ondanks de inzet van alle tools om krachtgericht te kunnen werken. Dan is het enkel mogelijk om, zoals wij ook zagen tijdens deze lessen, je focus op de feitelijkheden te leggen en hier, zonder omwegen, open over te communiceren. In deze video leg ik praktisch uit hoe je dit kan toepassen en dit volgens de techniek van een cirkel doorbrekende communicatie. Een communicatievorm die zich enkel focust op de feitelijkheden en waarbij je niet meegaat in de “blabla’s” van je gesprekspartner. De inzet van je tools hebben immers uitgewezen dat je al het mogelijke hebt toegepast om tot andere resultaten te komen.

Een op groei gerichte mindset

De bedrijfswereld is nog te weinig gebaseerd op een cultuur die krachtgericht werken bevorderd. Als je deze cultuur bouwt heb je gebouwd aan een unieke organisatie. Hoe unieker een organisatie, hoe meer onderhevig personen, die deel uitmaken van die organisatie ( teamleden, gebruikers, beleidsmakers, netwerkpartners) , kunnen zijn aan beïnvloeding van buitenaf. Het brein gaat immers kritischer kijken naar bepaalde zaken omdat het brein zekerheid wil. Voor het brein is dit wat door de meerderheid gedemonstreerd wordt. Personen met deze kritische kijk zullen dus vanuit het onwetende handelen en door hun wijze van handelen of communiceren beïnvloeden. Zekerheid is ook de voorspelbaarheid van je handelen. Daarom dat het brein moeilijker kan omgaan met verandering. Ons brein wil ons beschermen vanuit de overlevingsdrang. Hetgeen wij niet kennen zal dus voor ons brein goed gekaderd moeten worden. Een tweede reden waarom bepaalde personen onbewust beïnvloeden. Thans is deze bedrijfscultuur de manier om talenten en competenties van mensen volledig in te zetten. Iets waar niemand iets op tegen kan hebben. Uiteraard dient die persoon die competenties en talenten te bezitten. Vanuit een goede sollicitatieprocedure ga je achterhalen of deze competenties en talenten aanwezig zijn. Uiteraard heeft iedere organisatie een andere cultuur en is daarbij een onboarding in de organisatie van belang. Dit is een vaste procedure die je handvaten meegeeft om alle aspecten binnen de job reeds van bij de start aan het nieuwe teamlid mee te geven. In een onboarding maak je ook duidelijk waar alle kennis van de organisatie zich bevind. Je gaat bij bepaalde personen weerbaarheid ervaren. Zoals wij tijdens deze module hebben gezien moet de persoon ook de wil tot verandering en groei bezitten. Een groei-brein en geen vaststaand-brein. Als de persoon zich te zeer vasthoud aan zijn persoonlijke wil en dus een vastaand-brein demonstreert, kan je onmogelijk ervoor zorgen dat je bepaalde doelstellingen in een organisatie gaat bereiken. Personen die een groei-brein bezitten laten zich immers minder beïnvloeden door personen of gebeurtenissen van buitenaf. Zij gaan uit van een basic-trust die ze hebben ontwikkeld tijdens het opgroeien. Dit is de start om meer uitdagingen aan te gaan, vol te houden bij tegenslagen, feedback te ontvangen en geïnspireerd raken door het succes van anderen. Hierdoor benutten ze meer van hun potentieel en presteren steeds beter. Krachtgericht werken is dus sterk onderhevig aan de intelligentie van deze persoon.

ONZE VERVOLGTRAJECTEN

Zoals wij tijdens deze module al aanhaalde hebben wij een aantal belangrijke pijlers meegegeven die je gaan helpen je werking te versterken. Vandaag hebben wij dit vanuit de krachtgerichte benadering gedaan. Die je op organisatieniveau, teamniveau en gebruikersniveau kan hanteren. Zowel in je ontwerp, de samenstelling en de gesprekken. Uiteraard is er meer nodig om een werking te realiseren. Hier ondersteunen wij ook graag in. Als je van de manier van benadering die wij in deze module hebben gezien vindt dat deze past of kan passen in je organisatie, is het zeker aangewezen ons verder aanbod aan trainingen te bekijken. Al deze trajecten gaan hand in hand met elkaar. Zo bouwen wij samen aan een sterkere professionele organisatie. Al deze trainingen zijn gebouwd vanuit de ervaringen van werken in de kinderopvang. Dit vanuit een bottem-up ervaring. Contacteer ons voor een Call zodat wij kunnen luisteren naar je ervaring en je verdere doelstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen nog een mooi avontuur kunnen aanvatten.