Gesprek als voorbeeld

Graag willen wij je twee voorbeelden geven van gesprekken tussen twee personen. De ene video is een voorbeeld van geen krachtgerichte benadering en het andere voorbeeld wel. Laat ons starten met het slechte voorbeeld.

In dit voorbeeld zien wij duidelijk dat de professional een actief luisterende houding heeft. De professional is nieuwsgierig en stelt vragen maar ze stelt een oordeel (bv. ” ja, dit is wel al even” ) In plaats van actief door te vragen gaat ze zelf een oplossing bedenken voor de ouder ( bv. Koken ) De ouder is hier in eerste instantie tevreden mee en zegt dat hij dit gaat voorstellen aan zijn vrouw. In de praktijk zal je merken dat dit niet zal gebeuren omdat het idee niet vanuit hemzelf is gekomen. Want is de professional wel zeker dat de vader graag kookt? Het gevaar stelt zich dat de vader het idee zelfs nog niet eens vertelt omdat hij dit gesprek ervaren heeft als het zoveelste gesprek. Er is te weinig begrip getoond in combinatie met een actief luisteren houding.

Nu zullen wij eens bekijken hoe je het eventueel wel kan doen. Uiteraard vanuit hetgeen wij gezien hebben uit al onze modules, toegepast in dit voorbeeld.

In dit voorbeeld zie je dat de professional spontaan vraagt aan de vader hoe het met hem gaat. Na het antwoord van de vader stelt de professional voor of hij hierover wil praten. De vader gaat hierop in. Hierna stelt de professional onmiddellijk een open vraag. Je merkt dat de andere persoon dan geneigd is zijn verhaal ruimer te vertellen. De professional heeft een luisterende houding. Wil je het gesprek bevorderen kan je lichaamstaal inzetten zoals ‘knikken’, zo laat je merken dat je het begrijpt. Stiltes zijn niet erg, probeer ze niet op te vangen. Juist zal dit de verder gang van het vertellen van het verhaal bevorderen.

De professional vertelt wat hij gezien heeft bij de ander. Hierin gaat hij ingaan op emoties die hij heeft vastgesteld. Het bewust herhalen van een aantal belangrijkheden en die aftoetsen bij de ander zorgt ervoor dat je als professional weet of je wel op het juiste spoor bent. Hierbij vraag en krijg je bevestiging. Je merkt dat in dit gesprek meer informatie naar buiten komt door de krachtgerichte houding die wordt aangenomen. Uiteraard, enkel op voorwaarde dat de tegenpartij hierover wil praten. Het kan immers zijn dat die heel gesloten is en hierdoor mondjesmaat informatie meegeeft naarmate je meer en meer open vragen stelt. Herhalen van hetgeen er verteld is, is hierbij een belangrijke tool om in te zetten.

Meer aan het einde van het gesprek, als de professional overtuigd is alle informatie te weten, gaat de professional vragen wat de wensen zijn van de persoon. Waar droomt die van. In dit voorbeeld wordt de vraag gebruikt: ” wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat het terug is zoals vroeger?” De professional zet nog enkele sub vragen in om de andere persoon te ondersteunen om tot datgene te komen waar hij echt mee geholpen is.